Vad kostar det?

Kostnaden för att ta ett flygcertifikat är uppdelad på ett antal poster, medlemskap i flygklubben, teoriavgift, kursmaterial, praktisk flygträning, avgifter till Transportstyrelsen och kostnad för medicinskt intyg.

Startkostnad
För att påbörja utbildningen krävs att du betalat medlemsavgiften och kursavgiften till flygklubben, samt köpt kursmaterialet (köps på https://www.pilotshop.se).

Det ger en initial kostnad på c:a 13.250 kr (se nedan).
Resterande kostnader betalas löpande under utbildningstiden.

Total kostnad
Den slutliga kostnaden beror på hur många flygtimmar du behöver för att slutföra utbildningen. Total kostnad vid 45 flygtimmar blir så här:

Medlemsavgift, inkl. avgift till KSAK: 2 760 kr
Kursavgift: 5 000 kr
Kursmaterial: c:a 6 000 kr
Flygtid 45 tim: 56 250 kr (75 735 kr)
Flyglärare 45 tim (700 kr/tim): 31 500 kr
Flygabonnemang: 3 000 kr
Avgifter till Transportstyrelsen: 13 000 kr
Medicinskt intyg: c:a 2 000 kr
Total kostnad: 119 500 kr (138 935 kr)

Prisexemplet ovan avser skolning på vår Tecnam P-2002 (SE-MGA). Priser inom parentes avser skolning på vår Piper PA28 (SE-LOE).

Disbana_DSC5588
Bana 22 ligger i trolskt skimmer en mulen morgon.